Nejen rozvojové země, ale i vyspělé země se hrnou do krize


V nedávné době upozornila Světová banka a Mezinárodní měnový fond na fakt, že svět se opět blíží do další finanční krize, která je dle všeho již v tuto chvíli zcela nevyhnutelná.

vyspělé země

I když samozřejmě nejvíce zadlužené jsou tak zvané chudé země, není to jen a jen jejich výsadou. Velmi vysoká míra zadlužení se týká právě i vyspělých zemí. Veřejný dluh jako podíl na národní produkci těchto bohatých zemí je na nejvyšší úrovni od druhé světové války. Velmi dlouho totiž trvalo, než se dluhová krize z 80. let přesunula z periférie globální ekonomiky do jejího jádra. Je jisté, že obavy z udržitelnosti dluhu v Itálii jsou zcela oprávněné. Je tedy jasné, že Mezinárodní měnový fond predikuje, že současné zpomalení globální ekonomiky se brzy změní v něco mnohem vážnějšího.

V případě, že by další dluhová krize opravdu vypukla, nebude mezinárodní společenství schopno se s ní vypořádat. Ochota zemí spolupracovat tak, jako to bylo běžné na počátku tisíciletí je takřka nulová. Chybí také vedení ve věci řešení tohoto problému a tím pádem také struktura.
balíčky stovek

Jako jedinou alternativou pro hladký průběh případné krize se jeví možnost vyhlášení bankrotu země, kterou potká totální krach. Takový systém, tedy mechanismus, který by provedl restrukturalizaci státního dluhu, byl navrhován již v roce 2000 zástupkyní generálního ředitele MMF.

USA však byla tak silně v opozici, že tento plán smetla ze stolu. Bohužel se nyní Mezinárodní měnový fond nemá po těchto zkušenostech k tomu, aby jednání o této variantě znovu otevřel jednání.

Jak tedy chce MMF řešit situaci nyní?

Organizace tvrdí, že stále je ale možné udělat některé kroky, které by jako prevence mohly zmírnit budoucí dopady globální dluhové krize. Tento návrh obsahuje proces o třech fázích, ve kterém by každá země měla věnovat větší pozornost tomu, aby zajistila to, že všechny půjčky budou vždy řádně splaceny. Důležité proto je, aby existovaly vždy kompletní a transparentní záznamy o veřejných dluzích a byla tak v praxi uvedena mnohem užší spolupráce mezi věřiteli s myšlenkou na to, že většinu nedávných úvěrů poskytla právě Čína.