Školení BOZP je důležité

Někteří lidé si myslí, že BOZP školení je hloupost. Rozhodně to ale hloupost není, protože mnoho lidí vůbec netuší, jak se mají správně chovat, pokud například fungují na stavbách apod. Je jasné, že zaměstnavatel je vždy povinen zajistit BOZP školení pro nové zaměstnance a na zaměstnanci je, aby na takové