Rybníky – ráj pro turisty

Česká kotlina je, mimo jiné, krajem rybníků. Při cestování naší vlastí je vidíme téměř všude. Chov ryb byl pro naše předky ve středověku velmi významnou činností. Ryby byly potravou chudých, chov především kaprů znamenal jistotu potravy pro národ. I proto se první vodní díla určená pro hospodářské využití začínala stavět již od jedenáctého století. První písemná zmínka pojednává o založení rybníku při Sázavském klášteře knížetem Břetislavem prvním, což se stalo podle Kosmovy kroniky v roce 1 037. Největší boom zažilo rybníkářství v období 15. století za husitských válek. V té době se z něj stal velký byznys, který dával obživu (myšleno práci) velkému množství lidí. Čeští kapři byli vyváženi do celé Evropy. Podle dochovaných pramenů bylo v období patnáctého a šestnáctého století na území zemí Koruny české na 70 tisíc vodních staveb určených pro chov.
stromy kolem rybníka
V dnešní době je jejich budování spíše na soukromnících. Samozřejmě, že nejdůležitějším účelem zůstává chov, ale stále více stoupá význam z hlediska rekreace. Stávají se oblíbenými cíli turistů, kteří na jejich březích hledají klid, prostor k vodním radovánkám či rybolovu. Vůbec nejvýznamnější lokalitou je pak z tohoto hlediska patrně Třeboňsko (na jihu Čech se toto tradiční odvětví uchytilo nejvíce). Nachází se zde i největší rybník republiky Rožumberk. Město Třeboň vlastně leží na jeho hrázi.
lavice u rybníka
Výlov Rožumberku patří k těm největším kulturním akcím v oblasti, která ročně přivítá tisíce zvědavců. Kromě neopakovatelného pohledu na rybáře, kteří pomocí sítí a podběráků loví z vypuštěného rybníka tuny ryb, nabízí i bohatý doprovodný program, rybí hody a živou hudbu.
Další velmi vyhledávanou vodní plochou je například Staňkovský rybník. Ten leží západně od Třeboně těsně u hranice s Rakouskem. Na jeho březích je hned několik velkých kempů s kvalitním zázemím pro všechny cestovatele.