Vyznejte se na internetu

Je několik důvodů, proč většina informací na internetu postrádá jakoukoli hodnotu. Hlavním důvodem je, že se jedná o naprosto svobodné médium. Ne všude, ale ve většině demokratických zemí k výrazným represím nedochází. Lidé tak mohou zveřejňovat své velmi subjektivní, ničím nepodložené, názory. Další mohou komentovat a pochlebovat jejich egu, pokud daný názor sdílí. Tak vzniká iluze pravdivosti a správnosti textu, kterým někdo prostě vyjadřuje svůj názor. Zajímavé je, že se toto týká nejen politických a společenských otázek, ale i faktů matematických, fyzikálních apod. I tyto poměrně exaktní vědy je možné interpretovat alternativně.
práce v kanceláři.jpg

Další skupinou jsou lidé, kteří nepravdy šíří záměrně. Buď proto, že odmítají přiznat svoji chybu, vědí o ní, ale stále setrvávají na svém stanovisku. A další, nejsofistikovanější skupina, jsou tvůrci tzv. „fake news“. Jsou to lidé často velmi dobře placení a jejich cílem je obvykle prosazovat státy některého ze států. Vytvářet dojem, že ničemu nelze věřit a šířit nedůvěru společností.

Nevěšte však hlavu, všemu se lze poměrně úspěšně bránit. Prvním defenzivním nástrojem je náš selský rozum. Pokud zní něco až příliš jednoznačně, přesvědčivě, až příliš špiní někoho konkrétního či útočí na konkrétní politickou stranu, je na místě pídit se po zdroji. Pokud jsou zdrojem pochybné stránky, které na sebe kruhem odkazují, informaci není na místě věřit. Jestliže originální zpráva pochází od důvěryhodného média, osoby, anebo státní tiskové kanceláře, je šance na její pravdivost větší. I „poctivá“ média chybují, ale obvykle se nejedná o záměrné matení.
smartphone a kontinenty.jpg

Dalším nástrojem je všímání si trollích praktik. Šiřitelé nepravdivých informací málokdy reagují věcně, chytají se jedné věty, kterou snadno rozvedou, překrucují fakta. Na první pohled píšou velmi fundovaně, na druhou stranu se přímé reakci tak vyhýbají, jako by měli problém s porozuměním textu. Málokdy jsou vulgární, často ale konfrontují. A hlavně – jsou v komentování velmi aktivní!