Když obal, tak ekologický

Má-li se něco dostat z jednoho místa na druhé, není to někdy problém. Ale někdy to naopak problém být může. To záleží na tom, o jakou věc se jedná a mimo jiné i jaké jsou její fyzikální vlastnosti. Když je totiž například něco křehké, nebo když se to svěřuje k